Latest Entries »

ชื่อโครงงาน: การถักไหมพรม
ผู้จัดทำ: น.ส.รัชนีย์ มูลวิชา
ครูผู้สอน: อ.คเชนทร์ กองพิลา
คำถามของโครงงาน: การถักไหมพรมจะต้องมีวิธีการอย่างไรถึงจะออกมาดีและละเอียดที่สุด
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักการถักไหมพรมมากขึ้นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การถักไหมพรม

เทคนิคการถักสลับสีและการต่อไหมพรม

การสลับสีไหมพรมเป็นการเพิ่มสีสันให้กับตุ๊กตาถัก
และยังสามารถประยุกต์ให้เป็นส่วนประกอบต่างๆไปในตัว
เช่น เสื้อ แขนเสื้อ กางเกง ปลายแขน ปลายขา รองเท้า เป็นต้น

เราจะแทรกสีใหม่เข้าไประหว่างการถัก x

1. สอดเข็มเข้าไปในโซ่ถัดไป
2. เกี่ยวไหมพรม
3. ดึงไหมพรมขึ้นมา ตอนนี้จะมี 2 ห่วงบนเข็ม
4. จับไหมพรมสีใหม่พันนิ้ว ปลายไหมพรมประกบอยู่ด้านในชิ้นงาน
5. เกี่ยวไหมพรมสีใหม่ขึ้นมา
6. ดึงไหมพรมสีใหม่ผ่านห่วงบนเข็ม

ดึงไหมพรมสีเก่าให้ห่วงรัดแน่น แล้วถักต่อตามปกติ

Tip :
1. ควรสลับสีในแถวที่มีการถัก x อย่างเดียวทั้งแถว เพราะการถักสลับสีที่ V หรือ A จะทำให้เห็นการขยายหรือลดชิ้นงานชัดเจน
2. เมื่อถักไหมพรมสีใหม่ไปครบ 1 รอบจึงตัดไหมพรมสีเก่า
3. หากต้องใช้ไหมพรมสีเก่ามาถักสลับสีอีกก็ไม่ต้องตัด

บทต่อไปจะลงแพทเทิร์นกระต่าย Bun Bun ซึ่งมีการสลับสีให้ลองถักกันดูค่ะ

เมื่อไหมพรมหมด!!

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.